Radio Radio
PL       DE

Newsy

Polonijny Dzień Dwujęzyczności – promujmy język polski na całym świecie!

Od trzech lat na całym świecie obchodzony jest Polonijny Dzień Dwujęzyczności. Święto ma na celu promowanie wartości wynikających z dwujęzycznej edukacji i jej znaczenia w życiu Polonii, Polski i innych krajów.  Popularyzacja idei dwujęzyczności i nauka języka polskiego wśród Polaków mieszkających poza granicami kraju – to jego najważniejsze założenia!

Sposobów na promocję języka polskiego w kraju i na świecie jest wiele. Ważne jednak, żeby inicjatywa Polonijnego Dnia Dwujęzyczności pokonała granice i dotarła do najdalszych zakątków globu. Należy pamiętać, że język tworzą ludzie i miejsca. 

Fundacja Edukacji Polonijnej, mająca na celu rozpowszechnianie polskiej edukacji za granicą, po raz kolejny współorganizujeobchody święta i proponuje sposób, który pozwoli zaangażować się w akcję każdemu Polakowi! 

https://polakpotrafi.pl/projekt/polonijny-dzien-dwujezycznosci

Na portalu PolakPotrafi ruszył projekt Polonijny Dzień Dwujęzyczności. Tym razem, aby promować ideę polonijnej dwujęzyczności, do realizacji zostały postawione dwa główne zadania:

1)      Stworzenie cyklu filmików pokazujących Polskę nieznaną. Na początek planowane jest pokazanie niezwykłych i nieznanych miejsc w Małopolsce. 

2)      Promocja Polonijnego Dnia Dwujęzyczności wśród Polonii i Polaków mieszkających w kraju i za granicą, aby dotrzeć z informacją do każdego.

Wierzymy, że język tworzą ludzie i  miejsca!

Każda osoba może wesprzeć i udostępnić projekt, przyczyniając się tym samym do rozprzestrzeniania się idei polonijnej dwujęzyczności w kraju i na świecie. Co ważne, KAŻDA inicjatywa będzie nagradzana. Nagrody wybiera się indywidualnie!

Projekt promując polonijną dwujęzyczność na świecie, promuje także wszystkich darczyńców, od pojedynczych osób, po organizacje i firmy. W zeszłym roku o święcie pisały media w Polsce i za granicą. Na świecie jest prawie 20 mln osób polskiej narodowości.

Dotarcie do nich to niepowtarzalna szansa dla Ciebie lub Twojej firmy, aby wyróżnić się, promując język polski!

Zebrane fundusze to kolejna cegiełka do popularyzacji języka Ojczystego. 

Pokaż, że warto inwestować w język polski! 

https://polakpotrafi.pl/projekt/polonijny-dzien-dwujezycznosci

 

 

Notatka przygotowana przez:  Sonia Horonziak tel. 12 291 91 45 sekretariat@polonia.edu.plwww.polonia.edu.pl

facebook.com/FundacjaEdukacjiPolonijnej

 

 


Komunikat prasowy Instytutu Polskiego w Wiedniu.
 
Wystawa „Wypędzeni 1939” w Instytucie Polskim w Wiedniu
 
We wtorek w Instytucie Polskim w Wiedniu otwarta została wystawa pt. „Wypędzeni 1939”, przygotowana przez Związek Miast Polskich, Instytut Pamięci Narodowej – Oddział w Poznaniu oraz Wielkopolskie Muzeum Niepodległości, która w sposób kompleksowy prezentuje historię deportacji ludności polskiej z ziem wcielonych do III Rzeszy po 1939 roku.
 
Wystawa koncentruje się na deportacjach obywateli polskich z ziem wcielonych do III Rzeszy i przedstawia szczegółowo różne etapy polityki deportacyjnej realizowanej przez okupanta niemieckiego. Kilkaset fotografii, plakatów i dokumentów zebranych w polskich i niemieckich archiwach dokumentuje wywózki ludzi zmuszonych do opuszczenia swoich domów, ich dalsze losy, a także ukazuje szerszy kontekst polityki prowadzonej przez Niemcy pod hasłami „Lebensraum” oraz „Generalplan Ost”, w okolicznościach terroru stosowanego wobec Polaków i Żydów na tych terenach. Celem okupanta była całkowita germanizacja - wysiedlono kilkaset tysięcy obywateli polskich, by na ich miejscu osiedlać Niemców. Wystawa „Wypędzeni 1939” ma na celu zwrócenie uwagi na rolę paktu Hitler-Stalin w polityce wobec ludności polskiej i żydowskiej, jak i przesiedleń tzw. Niemców etnicznych z terenów sowieckich, osiedlanych w okupowanej Polsce w ramach akcji „Heim ins Reich” (Powrót do Rzeszy).
 
„Deportacje ludności polskiej były pierwszymi deportacjami podczas II wojny światowej, okrutnym poligonem doświadczalnym Adolfa Eichmanna i nazistowskiej ‘polityki ludnościowej’. Tylko szacunek do tradycji i pamięć o historii dają nam nadzieje na to, że błędy II wojny światowej nie zostaną powtórzone w przyszłości” – mówił podczas otwarcia dyrektor Instytutu Polskiego w Wiedniu Rafał Sobczak.
 
Agnieszka Kołodziejska, reprezentująca Instytut Pamięci Narodowej – Oddział w Poznaniu, wprowadziła zebranych w tematykę wystawy, wspominając przy tym cenną dla badań z tej dziedziny publikację autorstwa Marii Wardzyńskiej pt. „Wysiedlenia ludności polskiej z okupowanych ziem polskich włączonych do III Rzeszy w latach 1939-1945”, wydaną przez Instytut w tym roku.
 
„Ponad 10 lat temu Urząd Miasta Poznania poprosił mnie o nakręcenie krótkich wywiadów z świadkami historii, będącymi ofiarami przymusowych przesiedleń, które prezentuje wystawa. Okazało się, że mnóstwo z tych osób chce ze mną rozmawiać, aby „pozbyć się” balastu swoich historii, wspomnienia kolektywnego doświadczenia, jakim były deportacje, o którym jak dotąd nie miało okazji nikomu opowiedzieć” – mówił podczas wieczoru dr Jacek Kubiak, kurator wystawy, który oprowadził zgromadzonych gości po wystawie, przybliżając im wyeksponowane na planszach fakty i omawiając fotografie.
 
W otwarciu wystawy udział wzięli przedstawiciele środowisk polonijnych Wiednia oraz Austriacy, w tym przedstawiciele świata nauki, m.in. prof. Theodor Kanitzer (prezes Towarzystwa Austriacko-Polskiego, Międzynarodowego Towarzystwa Chopinowskiego w Wiedniu oraz Międzynarodowej Federacji Towarzystw Chopinowskich), a także przedstawiciele Archiwum Austriackiego Ruchu Oporu – Dokumentationsarchiv des Österreichischen Widerstandes – dr Gerhard Baumgartner (dyrektor naukowy) oraz dr Winfried R. Garscha.
 
Wystawa, którą można będzie w Instytucie Polskim w Wiedniu oglądać do 12 października 2017 roku, towarzyszyć będzie w dniu 28 września podium dyskusyjnemu na temat wadliwych kodów pamięci zatytułowanemu „Pamięć i prawda w narracji o zbrodniach niemieckiego totalitaryzmu”, w której udział weźmie m.in. prof. dr hab. Artur Nowak-Far (współautor i redaktor naukowy publikacji na temat wadliwych kodów pamięci, profesor warszawskiej SGH, były podsekretarz stanu w MSZ).
 
Z wyrazami szacunku,
Kornelia Wróbel
Ekspert ds. PR, Menedżer projektów (nauka, dyplomacja publiczna)
Instytut Polski w Wiedniu.

 


 
Komunikat prasowy Instytutu Polskiego w Wiedniu.
 
Koronacja kopii Obrazu Czarnej Madonny z Częstochowy w Kościele Św. Józefa na wiedeńskim wzgórzu Kahlenberg
 
W 334. rocznicę Odsieczy Wiedeńskiej oraz 34. rocznicę obecności Ojca Św. Jana Pawła II na wiedeńskim wzgórzu Kahlenberg, miała miejsce symboliczna koronacja kopii Obrazu Czarnej Madonny z Częstochowy – Matki Boskiej Kahlenberskiej – w unikalnej perłowej sukni. W uroczystościach udział wzięli mi.in. Minister Krzysztof Szczerski – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP i Szef Gabinetu Prezydenta RP oraz Minister Anna Maria Anders – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Marszałek Senior Józef Zych oraz Senatorowie Andrzej Pająk i Jacek Fedorowicz. Jednym z współorganizatorów obchodów był Instytut Polski w Wiedniu.
 
Uroczystości na wzgórzu Kahlenberg, w historii znanym również jako Łysa Góra, z której król Jan III Sobieski dowodził wojskami polsko-austriacko-niemieckimi podczas Bitwy pod Wiedniem w 1683 roku, rozpoczęły się od złożenia kwiatów w kaplicy Jana III Sobieskiego przy Kościele pw. św. Józefa przez przybyłe z Polski delegacje oraz przedstawicieli Ambasady RP, Konsulatu Generalnego RP, Instytutu Polskiego oraz Stałego Przedstawicielstwa RP przy Biurze Narodów Zjednoczonych i organizacjach międzynarodowych w Wiedniu.
 
Podczas Mszy Św. celebrowanej przez biskupa Wiesława Śpiewaka CR, biskupa diecezji Hamilton na Bermudach, biskupa Łukasza Mirosława Buzuna OSPPE, biskupa pomocniczego diecezji kaliskiej oraz ks. Bernharda Backovskiego CanReg, opata oraz primiceriusza Opactwa w Klosterneuburgu, nad kopią wizerunku Ikony Jasnogórskiej zawisła korona wykonana ze złota, będącego ofiarą wiernych i parafian kościoła. Oprawę muzyczną podczas nabożeństwa zapewnił Chór Archikatedry Katowickiej pod dyrekcją Krzysztofa Kagańca.
 
Po Mszy Św. wszystkich przybyłych gości, w szczególności zaś licznie zgormadzoną Polonię powitał gospodarz uroczystości ks. Rektor Roman Krekora, jak również chargé d'affaires Monika Szmigiel Turlej. Minister Krzysztof Szczerski przekazał zgromadzonym przesłanie od Prezydenta RP Andrzeja Dudy.
 
„Chciałbym serdecznie pozdrowić wszystkich Państwa od Pana Prezydenta Andrzeja Dudy i podziękować za Państwa obecność na Kahlenbergu i opiekę nad tym wyjątkowym miejscem, które można nazwać latarnią polskiej dumy narodowej w Austrii. Jest to szczególne miejsce dla Polaków i dla Polski.” – mówił podczas swego wystąpienia Minister Szczerski – „To miejsce świadczy o wspomnianym podczas kazania polskim czynie, który zawsze wyrastał z głębokiej wiary, ponieważ polski patriotyzm jest osadzony w wierze i w ufności w Opatrzność Bożą i Opiekę Matki Boskiej”. Na zakończenie swojego wystąpienia Minister Szczerski zaprosił zgromadzonych gości do uczczenia minutą ciszy przypadającej 10 września kolejnej miesięcznicy katastrofy smoleńskiej.
 
„Dzisiejsza Msza Św. to dla mnie wybitny i święty moment. To piękna uroczystość." – mówiła Minister Anders, która podkreśliła również ogromną rolę Polonii – „Polonia jest niezwykle ważna dla Polski, a Polska jest ważna dla Polonii. Ponieważ tym, co najbardziej zagraża nam w dzisiejszym świecie, jest terroryzm, należy dziś pomodlić się również o pokój, dlatego w 16. rocznicę zamachu terrorystycznego na WTC w Nowym Jorku, która przypada 11 września, uczcijmy również minutą ciszy pamięć ofiar terroryzmu na świecie” – mówiła Pani Minister.
 
„To dla mnie ogromny zaszczyt, że Instytut Polski w Wiedniu jest zaangażowany w organizację uroczystości na Kahlenbergu. Każdego roku upamiętniany jest tutaj niezwykle ważny historycznie moment – obrony chrześcijańskiej Europy przed natarciem Imperium Osmańskiego, z wszystkimi jej wartościami, które dzięki zwycięstwu króla Jana III Sobieskiego, przetrwały do dziś. Koronacja kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, która miała miejsce dzisiaj w Kościele na Kahlenbergu, jest najlepszym przykładem silnych wartości chrześcijańskich, na których zbudowana jest polska tożsamość narodowa.” – zaznaczył w niedzielę dyrektor Instytutu Polskiego w Wiedniu Rafał Sobczak.
 
Obchody  uświetnił konny pokaz husarii oraz innych grup rekonstruktorskich. Po Mszy Św. odbyły się również dożynki z okazji Święta Imienia Maryi w wykonaniu Zespołu Góralskiego „Podhalanie” z Wiednia oraz innych grup z Austrii i Polski. Zgromadzonym gościom zaprezentowali się również uczestnicy Biegów Historycznych.
 
Z wyrazami szacunku,
Kornelia Wróbel
Ekspert ds. PR, Menedżer projektów (nauka, dyplomacja publiczna) Instytut Polski w Wiedniu